Referencje pomp - Profesjonalnie dla przemyslu i zieleni

zieleń +48 (32) 355 00 45, kom. +48 608 200 204,
pompy uszczelnienia +48 (32) 355 00 46,
kom. +48 792 939 451, e-mail: biuro@antom.pl
Przejdź do treści
Referencja pomp Abaque
 
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych na jednej z elektrownii
 
5szt. pomp Abaque
     
Medium: ścieki przemysłowe
   
Poprawna praca od 2006
     
Gospodarka Wodno-Ściekowa (Wydz. Wodny)
 
Pompy pompuja szlamy z osadników (to co na dnie) przed wydaleniem poza zakład. Zastąpiły pompy wirowe mające trudności z krzepnącym osadem w okresie zimowym.

 
Rozładunek, załadunek cystern kolejowych i samochodowych
   

Pompy łopatkowe Mouvex P40
Media: Alkilat (paliwo lotnicze)
   
Poprawna praca od listopad 2014
   

Klient zdecydował się na nasze pompy, gdyż gwarantują one spompowanie cysterny do końca, nie muszą być wyposażone w czujniki suchobiegu, a w awaryjnych sytuacjach pozwalaja na pracę w drugą stronę i opróżnienie zbiorników  magazynowych.
Referencja pomp Mouvex P

 
2szt. pomp Griswold 1.5x1
 
 + uszczelnienia SCENIC CL99
     
Medium: żywice do produkcji wełny mineralnej
   
Poprawna praca od 2012 - do 2016 roku ani pompy ani uszczelnienia nie wymagały żadnych czynności serwisowych.
Referencja pomp Griswold

 
Dozowanie siarczanu glinu
 
3szt. pomp Abaque
     
Medium: siarczan glinu
   
Poprawna praca od 2008
         
Chemia potrzebna do uzdatniania wody (odkamienianie)
 
Wydział wodny
Referencja pomp Abaque A10

 
Pompy destylatu
 
6szt. pomp Vogel MPB
   
Q=60 m3/h
 
H=6,6 bar
 
Medium: destylat
   
Poprawna praca od 2012
   
Pompy obiegowe chłodzenia żelaza generatora (przez stojan)
 
Wydział Ruchu Bloków
Referencja pomp Vogel

 
Pompy wody kotłowej OPV
 
4szt. pomp Vogel MPB
   
Q=160 m3/h
 
H=5,5 bar
 
T=85°C
 
Medium: woda kotłowa
   
Poprawna praca od 2011
   
Woda do napełniania obiegu z kolektora
 
Napełnia kocioł przy rozruchu
   
Wydział Wodny lub Kotłowy
Referencja pomp Vogel 1

 
Pompy Wody Powrotnej Bagrownia PWP
 
3szt. pomp Atlas
   
Q=320 m3/h
 
H= 6,3 bar
 
T=otoczenia
 
Medium: woda+popiół
   
Poprawna praca od 2012
   
Kolejne pompy kupione w 2014
 
Urządzenia Pozablokowe, obieg odpopielania (Wydział Odpopielania)
Wydłużenie żywotności elementów mokrych pompy z 2 miesięcy do 2 lat!
Referencja pomp ATLAS

Pompy Kwasu Solnego
HCL33%
2szt. pomp PVDF OM50 (100% tworzywo)
Q=37 m3/h
H= 0.4 bar
T=otoczenia
Medium: HCL33%
Poprawna praca od 2013
Wydział wodny – przygotowanie wody
Referencja pomp Savino Barbera

 
Jeden z największych producentów opon w Polsce
Pompy Mouvex typ A 14 szt.
 
Poprawna praca od 2007r
   
Pompy wykorzystywane do rozładunku olejów z cystern,
 
cyrkulacji w podgrzewaczach oraz transporcie olejów na
 
linię produkcyjną.
Referencja pomp Mouvex A

 
Jedne z największych zakładów chemicznych w Polsce
Rozładunek Benzenu z cystern kolejowych
 
   
Poprawna praca od 2008
Klient zdecydował się na nasze pompy gdyż nie posiadają żadnego uszczelnienia (bezdławnicowe), pozwalają na spompowanie cysterny do końca i mogą pracować w obie strony.
Referencja pomp Mouvex C

 
Jeden z największych zakładów chemicznych w Polsce
Rozładunek Ortoksylenu z cystern kolejowych.
 
2szt. Mouvex P60
   
Poprawna praca od 2008
Klient zdecydował sie na nasze pompy, gdyż pozwalają spompować cysternę do końca i wydajność pompy nie zmienia się w zależności od pory roku (temperatury).
Referencja pomp Mouvex P Ortho

 
Układ smarowania sprężarek
 
4szt. Blackmer P60BA
   
Aplikacja:
 
Ciśnienie 5,5 bar
 
Wydajność 50m3/h
 
Lepkość 10,9 do 98 cSt
 
Temperatura 70°C
 
Medium: Olej Lotos L-DAA100
 
Silnik 15kW
   
Poprawna praca od 2009
   

Referencja pomp Mouvex P Olej

 
Duży zakład produkcyjny
Cyrkulacja izocjanianu
   
   
Poprawna praca od 2006 - 24h na dobę, 365 dni w roku bez jakiegokolwiek serwisu.

W 2016 klient zdecydował się wymienić wszystkie pompy (kilkanaście szt.) na Mouvex C ze względu na ich bezobsługową pracę.
Referencja pomp Mouvex A Izo

Przetwórstwo poubojowych odpadów zwierzęcych

Pompa ATLAS
Data instalacji: kwiecień 2015
Medium odpady zwierzęce, zanieczyszczone (kości, chrząstki, piach, kamienie)

Żywotność poprzednich pomp liczono w tygodniach. Po kilku miesiącach testów i po demontażu pompy w celu oceny jej stanu, klient zamówił dwie kolejne i planuje wyopsażyć w ten typ pomp wszystkie swoje zakłady produkcyjne.
Referencja pomp ATLAS FOOD

NIP: 627-000-74-17,
Regon: 350000598
Kontakt z działem
ANTOM DLA PRZEMYSŁU
tel +48 32 355-00-46
tel. +48 792-939-451
Kontakt z działem
ANTOM DLA ZIELENI
tel.+48 608-200-204,
tel +48 32 355-00-45
Wszelkie prawa zastrzeżone Antom 2023
Wróć do spisu treści